TBB: Baroların teşebbüsleri ile değişikliğe gidildi

ANKARA – Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve Tabir Alma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ait yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

‘AVUKAT BEYANLARI TABİR TUTANAĞINDA YER ALACAK’

Yönetmelik değişikliğine nazaran, kollukta tabir alma sırasında müdafi olan avukatların beyanları da tabir alma tutanağında yer alacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile “Yakalama, Gözaltına Alma ve Tabir Alma Yönetmeliği”nin ekinde yer alan “ifade alma tutanağının” örneği de değiştirilerek örnek tutanağa “müdafiden soruldu” kısmı eklendi.

‘TEREDDÜTLERİ GİDERMEK AMAÇLANDI’

Adalet Bakanlığı’nın yönetmelik değişikliğini, Kamu Denetçiliği Kurumunun, “Savunma hakkının faal bir formda kullanılabilmesini sağlamak gayesiyle kolluk ünitelerinde tabir alınması sırasında söz tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi” tavsiye kararı doğrultusunda, savunma hakkının güçlendirilmesi konusunda tereddütleri gidermek emeliyle yaptığı bildirildi.

TBB’DEN AÇIKLAMA: BAROLARIN TEŞEBBÜSLERİ İLE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Yönetmelik değişikliğine ait yazılı açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB), düzenlemenin TBB ve baroların teşebbüsleri ile yapıldığına dikkat çekilerek şu tabirlere yer verdi:

İÇİŞLERİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KARARINI YOK SAYDI: TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, 09.07.2021 tarihli 2021/10258-S.21.16521 sayılı kararı ile savunma hakkının faal bir formda kullanabilmesini sağlamak maksadıyla kolluk ünitelerinde alınan tabirlerde, avukat beyanlarına da söz tutanağında yer verilmesine ait müracaatın kabulüne ve gerekli önlemlerin alınması konusunda İçişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulunulmasına karar vermiştir. Tavsiye kararına ait olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, 13.06.2022 tarihli 31311769.1014320 (63210) sayılı 81 Vilayet Emniyet Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu yazı ile kararın tam bilakis, süreç tesis edilerek söz alınması sırasında avukat beyanlarına tabir tutanağında yer verilmemesi, uygulamanın bu doğrultuda yapılarak yeknesaklığın sağlanması talimatını vermiştir.
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Kamu Denetçiliği Kurumu kararını yok sayan, yetkisinde olmayan konularda, temel hak ve özgürlükler ve savunma hakkını kısıtlayıcı genelgesine ait Birliğimiz, barolarımız ve meslektaşlarımız tarafından yapılan teşebbüsler sonucunda Yakalama, Gözaltına Alma ve Tabir Alma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 22.07.2022 tarih 31900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve Söz Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yakalama, Gözaltına Alma ve Söz Alma Yönetmeliği’nin 23. hususunun d bendinde değişiklik yapılmış olup yönetmeliğin d bendi “Müdafi yalnızca hukuksal yardımda bulunabilir, şüphelinin tabiri alınırken şüpheliye sorulan soruya direkt yanıt veremez, onun yerini aldığı izlenimi veren rastgele bir müdahalede bulunamaz. Türel yardım maddî olayı karartabilecek müdahalelerin yapılması manasına gelmez. Müdafi şüpheliye bütün yasal haklarını hatırlatabilir. Müdafinin beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir” formunda olmuştur. (DUVAR)

Yorum yapın