Savunma birinci yarıyı yüzde 48 ihracat artışıyla kapattı

Yıllıklandırılmış datalara nazaran haziran ayı sonunda ihracat bir evvelki yıla nazaran yüzde 42,9 oranında artarak 3 milyar 853 milyon dolara ulaştı. 2022 Ocak-Haziran devrinde ise bir evvelki yıl tıpkı periyoda nazaran yüzde 47,9 oranında artışla 1 miyar 984 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Savunma ve havacılık sanayii ihracatı 3 milyar doların üzerine yerleşiyor. Daha evvel 2019’da 3 milyar doların üzerine çıkan ve salgın devrinde gerileyen ihracat, 2021’in akabinde 2022’de de yüksek oranlı artış işaretleri veriyor.

TİM kayıtlarına nazaran dalın ihracatı Ocak-Haziran periyodunda bir evvelki yıl birebir periyoda nazaran 47,9 oranında artış gösterdi. Bunda havacılık bölümünün tesirli olduğu kestirim ediliyor. TİM’in yıllıklandırılmış bilgilerine nazaran ise bölüm ihracatı yıl sonuna kadar emsal bir eğilim göstermesi halinde 4 milyar doları zorlayacağına işaret ediyor. Haziran ayı itibariyle yıllıklandırılmış ihracat dalda 3 milyar 853 milyon doları geçti.

Türkiye, amaç olarak savunma ve havacılıkta 10 milyar doları geçmeyi koymuştu. Bu düzeyde ihracat, iç siparişlere bağımlılığın azalarak hem dalın kendi kendine yeterliliğinin büyük oranda gerçekleşmesi hem de memleketler arası alanda faal bir savunma havacılık düzeyi olarak görülüyor. Türkiye’nin son periyotta yüklü olarak kara araçlarında ağırlaşan ihracatı, hava araçlarında da kendini göstermişti.

Yorum yapın